Følg oss

Pedersens Varmeservice

Dagens Pedersens Varmeservice AS ble startet i 2002 og er en videreføring av tidligere Pedersens Varmeservice som ble startet på 80 tallet. I 2006 fikk bedriften den form og eierskap den har i dag.

Vår hoved drift er levering av fyringsolje og drivstoff i Nord-Troms og Vest-Finnmark. Først som en del av AS Norske Shell sitt oljeforhandlernett og nå som selvstendig distributør av drivstoff og smøreoljer. Fra starten av leverte vi bulkprodukter vesentlig til privat husholdning og bedrifter mens vi i dag i tillegg har et nettverk med 14 egne automatstasjoner for både biler og båter, til sammen ca 10 millioner liter i året.

I tillegg til olje og drivstoff har vi et 01 godkjent bilverksted. Bilverkstedet utfører EU kontroller, reparasjon og service på de aller fleste bilmerker.